Ця Угода Користувача регламентує використання сервісів і послуг passlink.pro, веб-сторінок, додатків, а також інших програмних продуктів і послуг, доступних у сервісі. Ця угода користувача (далі – “Угода” або “Угода Користувача”) є документом, що представляє собою публічну оферту passlink.pro в особі Sole Proprietor Kohut Petro і містить правила та умови надання та використання послуг (сервісів) на сайті https://passlink.pro (далі – “Сайт”).

1.    Сайт є програмним сервісом по створенню та управлінню сторінками, сайтами, посиланнями, сервісами та контентом Користувачів в Інтернеті. На підставі цього документа ви створюєте власні сторінки та сайти для соціальних мереж. Предметом Угоди Користувача є надання Користувачеві доступу до програмного комплексу passlink.pro у відповідності з вартістю сервісних пропозицій, зазначених на сайті або в додатку passlink.pro. Вид і кількість послуг, що надаються Користувачеві за Угодою, Користувач визначає самостійно шляхом здійснення дій на Сайті.

Прийняття умов Угоди

1.    Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

2.    Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації.

3.    Ця Угода є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і passlink.pro, предметом якої є надання Користувачеві в прокат програмного забезпечення, надання послуг по використанню Сайту і його сервісів (далі – “Послуги”), що містить правила і умови надання та використання Послуг. Крім цієї Угоди до угоди між Користувачем і passlink.pro відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту.

4.    Ця Угода може бути змінена та/або доповнена passlink.pro в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

5.    Послуги та сервіси passlink.pro надаються “як є”, включно з усіма скриптами, додатками, контентом та оформленням Сайту passlink.pro відмовляється від усяких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання passlink.pro не заявляє і не гарантує, що:

      використання послуг буде відповідати вимогам і уявленням Користувача;

      використання послуг буде безперервним, своєчасним, безпечним або без помилок;

      будь-яка інформація, отримана Користувачем в результаті використання послуг, буде точною або надійною;

      помилки в роботі або функціональності будь-якого програмного забезпечення будуть виправлені;

      створені сторінки будуть сумісні з пристроями та додатками.

2.    Реєстрація на Сайті.

1.    Реєстрація Користувача на Сайті є безоплатною, добровільною і проводиться в мережі Інтернет.

2.    Користувачем Сайту є фізична особа або її законний представник, яка досягла віку, допустимого відповідно до чинного законодавства для акцепту цієї Угоди та володіє відповідними повноваженнями, а також юридичні особи, зареєстровані на Сайті.

3.    Під час реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну, актуальну та повну інформацію, включно з унікальними для кожного Користувача логіном (адреса електронної пошти для входу на Сайт) і паролем доступу до Сайту, а також прізвищем та ім’ям. Реєстраційна форма Сайту та/або passlink.pro може запитувати у Користувача додаткову інформацію, яку Користувач зобов’язаний надати. Якщо Користувач надає невірну інформацію або в Адміністрації Сайту є підстави вважати, що надана Користувачем інформація є неповною або недостовірною, то passlink.pro має право на свій розсуд заблокувати або видалити сторінку Користувача і відмовити Користувачеві в наданні Послуг.

4.    Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству наданої під час реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб passlink.pro залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, та запитати у зв’язку із цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Адміністрації Сайту, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.

5.    Після надання інформації за запитом passlink.pro Користувачеві необхідно пройти низку засвідчувальних процедур, а саме: а) підтвердити реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого тесту, призначеного для розрізнення комп’ютерів і людей ("капчі"); б) підтвердити свою реєстрацію шляхом активації сторінки через повідомлення, надіслане passlink.pro на електронну пошту Користувача. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється сторінка Користувача. Як піддоменне ім’я не можуть бути обрані слова і найменування, використання яких заборонене відповідно до цих Правил, чинного законодавства та міжнародних правових актів, зокрема нецензурна лексика, найменування, зареєстровані як товарні знаки, фірмові найменування та комерційні позначення, якщо Користувачеві не належать виключні права на них, але не обмежуючись перерахованим. У разі виявлення порушення цих умов Адміністрація має право заборонити Користувачеві використання присвоєного їм піддоменного імені, зокрема, якщо може бути застосовано, передати право його використання належній особі (представнику правовласника).

6.    Обрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля.

7.    Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіна і пароля та/або сторінки Користувача або розповсюдження логіна і пароля, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

8.    Після реєстрації Користувач отримує право самостійно створювати, використовувати та визначати зміст власної сторінки.

9.    Користувач як володар інформації, розміщеної на власній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цією Угодою та чинним законодавством згідно із Законом України від 21.05.2013 року "Про персональні дані та їх захист", а також відповідним законодавством України. passlink.pro не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до сторінки Користувача.

10.При створенні та адмініструванні сторінки Користувач підтверджує, що діє на законних підставах (наприклад, на підставі довіреності), володіє всіма необхідними правами і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб, а також чинне законодавство України, в тому числі законодавство про конкуренцію та захист інтелектуальної власності.

11.Користувач несе повну відповідальність за свої дії, пов’язані зі створенням і адмініструванням сторінки, відповідно до чинного законодавства України.

12.У разі виявлення факту порушення Користувачем при створенні та адмініструванні сторінки законних прав та інтересів третіх осіб і чинного законодавства України, а також положень цієї Угоди, passlink.pro вправі заблокувати доступ Користувача до сторінки та/або передати права адміністрування сторінки, в тому числі право використання короткого імені сторінки (піддоменного імені), законному правовласнику, який підтвердив свої права на контент сторінки в установленому порядку.

13.Пароль Користувача може бути відновлений passlink.pro тільки в разі повного, вірного і точного зазначення інформації, наданої під час реєстрації в passlink.pro Якщо Користувач знехтував вірним, точним і повним зазначенням реєстраційної інформації, passlink.pro не зможе при зверненні відновити пароль. passlink.pro рекомендує вам зберігати пароль і заповнювати реєстраційну форму passlink.pro вірно, точно і повно.

3.    Обов’язки Користувача

1.    При користуванні Сайту Користувач зобов’язаний:

1.    Оплачувати замовлені послуги в термін не більше 1 (одного) дня з моменту закінчення терміну дії попередньої оплати. У разі неоплати Користувачем послуг passlink.pro призупиняє надання послуг в обсязі, визначеному тарифом, послугою або опцією, яку вибрав Користувач.

2.    Дотримуватися положень чинного законодавства України, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту.

3.    Надавати під час реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією.

4.    Інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача.

5.    Не розміщувати на сторінці інформацію та об’єкти (включно з посиланнями на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб.

6.    Перед розміщенням інформації та об’єктів (включно із зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами, але не обмежуючись перерахованим) попередньо оцінювати законність їх розміщення.

2.    У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі щодо розміщення інформації або надання доступу, passlink.pro рекомендує утриматися від здійснення.

3.    Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

1.    Реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи (“фальшивий обліковий запис”), при цьому можлива реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень.

2.    Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

      є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

      містить погрози, дискредитує, ображає, ганьбить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя третіх осіб;

      порушує права неповнолітніх осіб;

      містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами;

      пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги;

      пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції чи керівництва щодо вчинення злочинних дій;

      містить екстремістські матеріали;

      містить інформацію обмеженого доступу, включно з державною та комерційною таємницею, інформацію про приватне життя третіх осіб, але не обмежуючись перерахованим;

      містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, зокрема “цифрових наркотиків” (звукових файлів, що впливають на мозок людини завдяки бінауральним ритмам), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їхнього виготовлення та поради щодо вживання;

      має шахрайський характер;

      містить інформацію про продаж або спосіб придбання товарів та/або послуг, розповсюдження яких заборонене в Україні, зокрема містить інформацію про продаж алкоголю, ліків, сильнодіючих препаратів, а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

3.    Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність третіх осіб.

4.    Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди адресатів.

5.    Будь-яким способом, у тому числі шляхом обману, зловживання довірою, злому, але не обмежуючись перерахованим, намагатися отримати доступ до логіна і пароля іншого Користувача.

6.    Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб.

7.    Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий passlink.pro, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією.

8.    Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, утискає інтереси інших Користувачів або третіх осіб чи з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

9.    Використовувати доменні імена, що внесені до Єдиного реєстру доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі “Інтернет” та мережевих адрес, що дають змогу ідентифікувати сайти в мережі “Інтернет”, зокрема й шляхом переадресації на інші доменні імена, за умови, що їх може не бути у зазначеному реєстрі. У разі виявлення переадресації із заблокованого доменного імені на інше доменне ім’я, passlink.pro має право заблокувати доступ до такого сайту без попереднього повідомлення Користувача.

4.    Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті; така діяльність здійснюється Користувачем на свій ризик.

5.    У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленнями, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання послуг і сервісів Адміністрації Сайту.

4.    Використання послуг та інтелектуальні права

1.    Товарний знак Passlink зареєстрований відповідно до законодавства. Правовласником товарного знака Passlink, а також текстів, слоганів, зображень, аудіовізуальних творів та іншого контенту, розміщеного на сайті passlink.pro, є Товариство з обмеженою відповідальністю “Конструктор”. Будь-яке використання товарного знака Passlink, а також перерахованих вище результатів інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет допускається тільки за згодою правовласника. Використання зображення товарного знака Passlink, найменування Passlink, а також перелічених вище результатів інтелектуальної діяльності будь-якими способами, зокрема розміщення їх у мережі Інтернет, у друкованих та інших носіях без узгодження, розглядаються як порушення прав на товарний знак і результати інтелектуальної діяльності Адміністрації Сайту.

2.    Усі об’єкти, розміщені на Сайті, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їхні добірки (далі “Контент”), є об’єктами виключних прав осіб, що розмістили такі об’єкти; усі права на ці об’єкти захищені.

3.    Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством, жоден Контент не може бути скопійовано (відтворено), перероблено, поширено, опубліковано, викачано, передано, продано або в інший спосіб використано повністю або частково без попереднього дозволу правовласника, окрім випадків, коли правовласник явно висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

4.    Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, що належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам, а також іншим третім особам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (зокрема й копіювання), перероблення (у тому числі на роздруківку копій) та інші права винятково з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

5.    Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.

6.    Крім свого власного Контенту Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.

7.    Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

8.    Якщо інше явно не встановлено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може бути розглянуте як передача виключних прав на Контент.

9.    Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або будь-яку іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, набутими або переданими йому відповідно до законодавства України.

10.passlink.pro може, але не зобов’язаний, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включно з без жодних обмежень переміщенням або видаленням Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує ці Правила, законодавство України та/або може порушувати права, завдавати шкоди або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

11.Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування та полегшення публікації і зберігання користувацького Контенту на Сайті.

12.Розміщуючи свій Контент у будь-якій частині Сайту, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу та розповсюдження для цілей Сайту або у зв’язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача як складові частини до відповідних збірок, вчиняти інші дії, які слугують досягненню зазначених цілей.

13.Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на сторінці Користувача, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг) з боку Passlink.

14.Цією Угодою встановлені правила та умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включно з літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами, але не обмежуючись перерахованим) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, які самостійно створили та/або розмістили зазначені об’єкти на Сайті без безпосередньої участі Passlink.

5.    Обмеження відповідальності.

1.    Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на своїх сторінках і в інших розділах Сайту. Порушення цієї Угоди та законодавства тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2.    Passlink надає технічну можливість використовувати сервіси Користувачами, не бере участі у формуванні змісту сторінок Користувачів, не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання створених сторінок та Сайту або формування та використання змісту сторінок Користувачів.

3.    В інформаційній системі Сайту та його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру та контроль дій та інформаційних відносин Користувачів щодо використання Сайту та створених сторінок.

4.    Passlink зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

5.    passlink.pro не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства тільки після звернення зацікавленої особи.

6.    passlink.pro не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб, зокрема судових органів, про порушення законодавства України або цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені законом, судом або цією Угодою (включно з особистими повідомленнями), припиняти, обмежувати або припиняти будь-яку інформацію, що публікується Користувачем, що порушує заборони, встановлені законом, судом або цією Угодою (включаючи особисті повідомлення). passlink.pro не несе відповідальності за здійснене відповідно до цієї Угоди тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення сторінки (припинення реєстрації) Користувача, зокрема не відшкодовує Користувачеві понесені ним витрати на створення та/або просування сайту.

7.    У разі порушення Користувачем умов Угоди користувача passlink.pro має право на власний розсуд заблокувати або видалити сторінку Користувача та відмовити Користувачеві в наданні Послуг.

8.    passlink.pro забезпечує функціонування та працездатність Сайту і зобов’язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. passlink.pro не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликану ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликану або пов’язану зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

9.    passlink.pro має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування і технічної підтримки Сайту та виконання цієї Угоди passlink.pro має технічну можливість доступу до сторінок Користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою.

10.passlink.pro має право надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту та його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

11.За жодних обставин passlink.pro або його представники не несуть відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включно з упущеною вигодою або втраченими даними, шкоду честі, гідності або діловій репутації, спричинену у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо passlink.pro попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

12.Користувач несе відповідальність за заподіяну шкоду в результаті протиправних дій (бездіяльності), у двократному розмірі від фактично заподіяної шкоди. Користувач погоджується, що до збитків відносяться і рішення судів, пов’язані з використанням Користувачем сервісів Passlink.

13.Вартість, порядок і терміни надання послуг описані і вказані у відповідних розділах Сайту.

6.    Політика оброблення персональних даних.

1.    Обробка даних і політика passlink.pro щодо обробки персональних і конфіденційних даних здійснюється відповідно до Закону України від 21.05. 2013 року “Про персональні дані та їх захист”, а також відповідним законодавством України. Додаткова інформація та використання даних Користувача розміщені на порталі Центр конфіденційності Passlink.

2.    Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті passlink.pro Користувач підтверджує свою згоду на обробку passlink.pro його персональних даних, наданих під час реєстрації, а також тих, що розміщуються Користувачем добровільно на своїй сторінці. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. passlink.pro обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачеві послуг. passlink.pro вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення. passlink.pro має право використовувати надану Користувачем інформацію, зокрема персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (зокрема з метою запобігання та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а так само в інших передбачених законодавством України випадках.

3.    Користувач при заповненні реєстраційної форми на Сайті або шляхом установки позначки в спеціальній формі підтвердження згоди на обробку персональних даних або шляхом натискання кнопки “Реєстрація” і вказівки своїх даних, відповідно до Закону України від 21.05. 2013 року “Про персональні дані та їх захист”, а також відповідним законодавством України. Користувач підтверджує, що всі зазначені ним дані належать особисто йому, підтверджує і визнає, що ним уважно і в повному обсязі прочитано цю Політику і Згоду про обробку персональних даних.

4.    Згода, надана Користувачем Сайту, є повною і беззастережною.

5.    Згода Користувача підписана електронним підписом шляхом реєстрації на Сайті та вчинення дії щодо прийняття умов цієї Угоди та положень Політики обробки персональних даних. Користувач погоджується з тим, що згода, надана в електронній формі, є згодою, яка повністю відповідає вимогам законодавства про персональні дані та дає змогу підтвердити факт її отримання Сайтом.

6.    Дана Користувачем згода на обробку персональних даних може бути відкликана за допомогою направлення письмової заяви на адресу місцезнаходження Сайту, або на адресу електронної пошти, зазначену на Сайті, або шляхом видалення акаунта на Сайті. Користувач також погоджується з тим, що відкликання згоди на обробку персональних даних буде автоматично означати видалення акаунта Користувача з Сайту і припинення доступу до сервісів Сайту.

7.    Згода надається на строк, визначений строком виконання Угоди користувача.

8.    passlink.pro визначає загрози безпеці персональних даних під час їх обробки, формує на їх основі моделі загроз. passlink.pro здійснює розробку на основі моделі загроз системи захисту персональних даних, що забезпечує нейтралізацію передбачуваних загроз.

9.    Захист персональних даних здійснюється з використанням фізичних, технічних та адміністративних заходів, націлених на запобігання ризику втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності та зміни даних.

10.Заходи забезпечення безпеки включають в себе міжмережевий захист і шифрування даних, контроль фізичного доступу до центрів обробки даних і хмарних сховищ, а також контроль повноважень на доступ до даних Користувачів.

7.    Оплата послуг та регулярні платежі (підписка).

1.    Щоб використовувати платні сервіси passlink.pro, необхідно вказати дані банківської картки для оплати. Якщо ви не анулювали підписку до дати оплати, ви дозволяєте passlink.pro стягувати з вас регулярну плату за підписку на послуги (наступний період), доступи, опції, підключення з використанням банківської картки. Регулярні платежі (підписка) надають можливість Користувачеві безперервно використовувати passlink.pro і купувати послуги, купувати бали Passlink в автоматичному режимі без повторного надання даних банківської картки. При підключенні підписки здійснюються регулярні автоматичні перекази грошових коштів з банківської картки (Регулярні платежі або підписка) Користувача на користь passlink.pro на підставі попереднього акцепту Користувача відповідно до пропозиції на Сайті та умов Угоди користувача passlink.pro.

2.    Зазначення даних банківської картки та здійснення підтвердженого та незапереченого платежу Користувачем є згодою на Регулярні платежі – автоматичне перерахування грошових коштів з банківської картки, зазначеної Користувачем. Підключення доступне тільки для банківської картки, активованої та підтвердженої Користувачем у passlink.

3.    Автоматичне списання грошових коштів з банківської картки Користувача здійснюється Банком-емітентом картки.

4.    passlink.pro не зберігає і не обробляє дані банківських карт Користувача.

5.    Адміністрація сайту за жодних умов не гарантує можливість проведення Регулярних платежів і операцій за банківською карткою Користувача.

6.    Користувач гарантує, що він є власником банківської картки, усвідомлено, коректно і повністю вводить всі необхідні реквізити банківської картки під час підключення автоматичного продовження послуг, які він використовує. Ви можете анулювати підписку passlink.pro в будь-який момент. Якщо ви скасуєте підписку, ваш обліковий запис може бути автоматично закритий наприкінці поточного розрахункового періоду, а до того часу ви матимете доступ до сервісів. Ми не надаємо відшкодувань або заліків за частково невикористані періоди дії сервісів або неотриману послугу passlink.pro. Щоб скасувати підписку, зверніться до служби підтримки та дотримуйтесь інструкцій.

7.    Опротестування Регулярного платежу за банківською карткою або вимога повернення грошових коштів через банк-емітент картки після отримання послуги або поповнення балансу може вважатися порушенням Користувачем зобов’язань щодо оплати. Адміністрація сайту має право оскаржити вимогу Користувача до банку-емітента картки та заблокувати доступ Користувача до сервісів passlink.pro без здійснення повернення коштів.

8.    Вартість та термін підключення послуг визначається пропозицією на Сайті passlink.pro

9.    Повернення здійснюється протягом 10 (десяти) днів на розрахунковий рахунок у банку за письмовим запитом Користувача. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням витрат passlink.pro на оплату комісій банків і платіжних систем.

10.Оплата Користувача за підключення додаткових послуг, опцій, пакетів абонементів не повертається Користувачеві.

8.    Інші положення.

1.    Під passlink.pro у цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Sole Proprietor Kohut Petro Відносини Сторін можуть бути додатково врегульовані окремими документами та угодами, що регламентують використання відповідного Сервісу та/або надання послуг Користувачеві. Застосування таких додаткових документів та угод не скасовує дію цього Регламенту.

2.    Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

3.    У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і passlink.pro докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцем знаходження Адміністрації сайту.

4.    Ця Угода набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну.

5.    Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди та версії Угоди іншою мовою, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.

6.    Ця Угода може бути розірвана з ініціативи passlink.pro за порушення Користувачем Угоди, законодавства або на вимогу державних органів України.

7.    Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не тягне за собою недійсність або незастосовність інших положень.